Artykuły

XV-lecie LC Szczecin Rainbow Bridge

W dniu 24 listopada 2017 r. w sali koncertowej szkoły muzycznej przy ul. Staromłyńskiej 13 w Szczecinie z okazji uczczenia rocznicy 100-lecia Ruchu Lions i XV-lecia działalności Lions Club Szczecin Rainbow Bridge odbył się koncert charytatywny „Usłysz więcej”. Koncert powstał dzięki współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie i z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im.  Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.Uzyskane z koncertu środki przeznaczone zostały  na potrzeby  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących przy ul. Grzymińskiej  w  Szczecinie.

Na wstępie koncertu prezydent klubu Ewa Kołodziejek przedstawiła misję, cele i program  naszego stowarzyszenia, następnie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy, gościom i darczyńcom. W drugiej kolejności panie dyrektorki z ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niedosłyszących opowiedziały o ważnej potrzebie ośrodka,  tj. organizacji  nowoczesnej pracowni komputerowej, a na podstawie krótkiej historii jednego z wychowanków pokazały, na czym polega ich praca. Dzięki wytrwałej pracy pedagogów chłopiec, który w wieku 6 lat nie potrafił wymówić ani jednego słowa, po trzech latach osiągnął poziom pozwalający na komunikowanie się z rówieśnikami.
Po części wstępnej rozpoczął się koncert, którego gwiazdą była szczecińska śpiewaczka operowa, profesor Akademii Sztuki, pani Joanna Tylkowska-Drożdż, a także jej dwie uczennice, urocze bliźniaczki. W drugiej części koncertu wystąpiła Jola Szczepaniak, znakomita  wokalistka jazzowa, dyrygent, pedagog Akademii Sztuki. Wokalistce towarzyszył  zespół jazzowy Pomeranian Youth Big Band pod dyrekcją Tomasza Licaka. W  przerwie koncertu goście wzięli udział w aukcji dzieł sztuki studentów Akademii przekazanych na cel charytatywny.
Koncert zakończył się sukcesem, cel został osiągnięty, a zadowoleni goście wychodzili z koncertu bardzo wzruszeni.

Grażyna Walaszczyk
I Wiceprezydent LC Szczecin Rainbow Bridge