Artykuły

Kolejne dary dla dzieci

Współpraca Lions Club Szczecin Rainbow Bridge z Lions Club Stolzenau an der Weser z Niemiec jest kontynuowana i coroczne wspólne spotkania owocują nowymi inicjatywami i projektami dla naszych podopiecznych.
Tym razem na majowym spotkaniu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. J. Tuwima przy ul. Grzymińskiej 6 w Szczecinie przedstawiciele LC Stolzenał przekazali dzieciom dwa rowery, zabawki (puzzle) i gotówkę, za którą będą zakupione kolejne rowery. Prezydent LC Szczecin Rainbow Bridge Elżbieta Pastucha przekazała placówce projektor.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Na zakończenie były podziękowania i deklaracje dalszej owocnej współpracy. Na pamiątkę spotkania zostały zrobione wspólne zdjęcia.

Grażyna Walaszczyk
Sekretarz LC Szczecin Rainbow Bridge