LC SZCZECIN RAINBOW BRIDGE
Lions Club Szczecin Rainbow Bridge zaingurował swoją działalność 1 czerwca 2002 r. w Zamku Książąt Pomorskich. Data charteru w sposób naturalny skierowała działalność Klubu na rzecz dzieci i młodzieży. Pomogamy organizacjom pozarządowym zajmującymi się dziećmi i młodzieżą, placówkom opiekuńczo-wychowawczym na terenie województwa zachodniopomorskiego.
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2019/2020


Grażyna Walaszczyk

Usłysz więcej

II Jesienny Koncert Charytatywny „Usłysz Więcej” zorganizowany przez Lions Club Szczecin Rainbow Bridge na rzecz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego dla dzieci niedosłyszących przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie odbył się 7 grudnia 2018 r. w pięknej Sali Koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie im. Feliksa Nowowiejskiego. Koncert powstał dzięki współpracy z Zespołem Szkół Muzycznych w Szczecinie i Akademią Sztuki w Szczecinie.
Przybyłych gości przywitały Prezydent Grażyna Walaszczyk i Past Prezydent Ewa Kołodziejek. Następnie opowiedziały o działalności stowarzyszenia, podziękowały wszystkim, bez których ten koncert by się nie odbył i ogłosiły cel charytatywny koncertu - zakup komputerów i tablic multimedialnych na potrzeby Ośrodka dla dzieci niedosłyszących.
Potrzebę uzupełnienia sprzętu multimedialnego w gabinetach szkoły oraz zakupienia komputerów do internatu dla wychowanków odrabiających po południu lekcje w Ośrodku, przedstawiły dyrektorki tego Ośrodka. Opowiedziały także historię jednego z wychowanków, który w wieku 6 lat przybył do Ośrodka i nie potrafił porozumiewać się z otoczeniem, a dziś dzięki pracy pedagogów i nabytej umiejętności posługiwania się mową, może uczestniczyć w lekcjach i zajęciach szkolnych, a w przyszłości w życiu społecznym.
Koncert i aukcję obrazów prowadził Paweł Niczewski - aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie. W pierwszej części wystąpili uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych: Mieszko Zabłocki - skrzypce, Abir Channaa - śpiew, Michał Kram - wibrafon, Anna Paras - fortepian, Milena Palkaj - fortepian, Wiktorka Kościańska – perkusja, Dawid Modzelewski - perkusja. Wspaniały występ publiczność nagrodziła wielkimi brawami. W przerwie odbyła się aukcja obrazów, podarowanych przez studentów Akademii Sztuki: Kamila Macioła, Katarzynę Lewandowską, Michała Banasika i Karolinę Gołębiowską. Również wielkie brawa otrzymali studenci i wykładowcy Akademii Sztuki: Yana Hudzovska-Kit - śpiew, Michał Landowski - fortepian, Iwona Grysak - saksofon, Paweł Filipowicz – skasofon, Rafał Pikusa – saksofon, Jagoda Wętruba - saksofon oraz zespoły PercussionistAS & Bloco Pomerania pod dyrekcją Rafała Krzanowskiego i Antoniny Kadur.
Była to druga edycja koncertu „Usłysz Więcej”, również i tym razem odnieśliśmy wielki sukces, bo wszystkie założenia co do oczekiwań zostały zrealizowane w stu procentach. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele Klubów Lions: Szczecin Jantar, Szczecin Magnolia, Gryf i Barlinek, a także nasi przyjaciele z Niemiec z LC Stolzenau nad Wezerą Dolna Saksonia i LC Suhl Turyngia, którzy bardzo aktywnie włączyli się w pomoc charytatywną. Ale największą niespodziankę sprawiła swoim uczestnictwem w koncercie Ewa Hełka Gubernator Okręgu 121 Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions.
Żegnając się z uczestnikami tego wydarzenia Prezydent i Past Prezydent LC Szczecin Rainbow Bridge podziękowały wszystkim sponsorom, przedstawicielom władz Akademii Sztuki, Szkół Muzycznych i wykonawcom, bez których ten koncert nigdy nie doszedłby do skutku.
We Serve!

Grażyna Walaszczyk
Prezydent Lions Club Szczecin Rainbow Bridge